Reëls

Alle skuiwe wat op die bord in hierdie kompetisies gemaak word sal wettig wees in terme van die FIDE-skaakreëls van Julie 2014. Die algemene FIDE-skaakreëls word hier opgesom:

http://www.fide.com/component/handbook/?id=171&view=article

Spesiale indicato-reëls

‘n Paar spesiale skaakreëls geld spesifiek vir die indicato spanskaak-kompetisies:

 • Spesiale omstandighede: Die amptelike arbiter behou die reg voor om ‘n wedstryd te stop vanweë spesiale omstandighede (bv. erge reën) en sal saam met die organiseerder ‘n besluit daaroor neem.
 • Rangorde en reserwes: Individuele spelers van spanne speel ‘n wedstryd in dieselfde beurtvolgorde van spelers soos ingegee op die inskrywingsvorm (1,2,3,4,5) en plekke sal nie verander word nie. Indien ‘n speler weens onvoorsiene omstandighede wel vervang moet word voor die begin van die wedstryd, sal die reserwe speler die plek inneem van die speler wat nie meer kan speel nie. Die afwesige speler sal dan nie weer in die spesifieke kompetisie deel wees van die span nie en die reserwe speler sal ‘n permanente lid van die span bly.
  Wanneer spanne deurdring tot ‘n volgende rondte bly die individuele rangorde soos met die eerste wedstryd gespeel.
 • Die tydkontrole is 15:15, d.w.s. elke span kry 15 minute dinktyd om die spel te voltooi en dit sal met ‘n erkende skaakklok gemeet word. Die arbiter, nie die spelers nie, sal beslis wanneer ‘n span verloor op grond van tydverlies of wen op grond van die opponent se tyd wat verstreke is. Die arbiter sal tyd aftrek/bytel indien ‘n span weens ‘n ongerymdheid /onwettige skuif gestraf moet word of addisionele tyd bygevoeg moet word weens ‘n ander steurnis. Hierdie tydkontrole kan tydens uitdunne en finale aangepas (verleng) word met oorleg van die organiseerder en arbiter.
 • Konsultasie: Hoewel in ‘n spanverband gespeel word, sal geen onderlinge raadgewery of bespreking van skuiwe, hul eie of die skuiwe van die opponente, toegelaat word nie. Individuele spanlede behou hul beurt-volgorde en die voorste speler wie se beurt dit is, maak net een skuif met sy span se kleur, daarna loop hy om die skaakklok te druk, hy kom terug en val agter in die ry.
 • Raak en skuif: Hierdie FIDE-reël sal ook geld wanneer die reuse stukke hanteer word.  D.w.s. ‘n speler moet eers aan ‘n stuk raak en optel wanneer hy beplan om dit wel te skuif. Die arbiter sal ongerymdhede hanteer in terme van die FIDE-reëls.
 • Toeskouers:  Enige toeskouer is welkom om te kyk, maar geen op- of aanmerkings of enige kommentaar mag gelewer word binne 10 meter/hoorafstand vanaf die skaakbord en skaakspelers nie. Toeskouers sal ook gevra word om hul selfone sag of af te sit en nie oproepe te antwoord binne 10 meter vanaf die skaakbord waar ‘n spel besig is om gespeel te word. Een minuut ekstra tyd sal bygevoeg word vir ‘n span indien ‘n toeskouer ooglopend oortree.
 • Spelers moet bona fide ingeskrewe leerders wees van die skool wat hulle inskryf vir die kompetisie.
 • Algemeen : ‘n Speler mag tydens die wedstryd op die skaakbord loop alleenlik wanneer dit sy beurt is om te skuif.  Na afhandeling van die wedstryd en die arbiter die wenner aangekondig het, sal die spanlede die stukke in die beginposisie terugplaas voordat hulle almal wegbeweeg.
 • Afparing van spanne: Die organiseerder hanteer die afparingsproses van spanne. Spanbestuurders sal die geleentheid gegee word om ‘n nommer vir hul span te trek. Waar aangedui word  : “ 5 vs 6” beteken dit dat span nommer 5 (eersgenoemde) met die wit stukke sal speel en die eerste skuif maak, terwyl span nommer 6 (tweede genoem) hul opponente sal wees en met die swart stukke sal speel.
 • Spesiale reël vir hierdie kompetisie: Daar sal geen gelykopuitlag wees nie. Indien wel ‘n gelykop in terme van die FIDE-reëls gekry word, bv. ‘n pat posisie, sal die span met die swart stukke as die wenner bekou word.
 • Verkeerde skuif: ‘n Verkeerde skuif word nie toegelaat nie. By laerskole kan die spesiale reël geld dat tot twee verkeerde skuiwe wel toegelaat word alvorens die span gediskwalifiseer word met tyd. Ekstra tyd van twee minute sal aan die opponent-span toegeken word.
 • Laerskoolspanne: Laerskoolspanne bestaan uit juniors (graad 1-3) en seniors (graad 4-7). Waar juniors en seniors gemeng speel, neem hul noodwendig deel aan die senior-kompetisie.
 • Tyd verstreke: Indien die tyd verstreke is terwyl ‘n spanspeler ‘n skuif maak, moet die speler kans kry om die skuif te voltooi.