Die skaakbord

Spanskaak word verkieslik buite gespeel, in die vars lug en waar toeskouers gemaklik die wedstryd kan dophou.

Verskillende skaakblaaie kan gebruik word:

  • Beton en verf
  • Beton en teëls
  • Plaveisel van verskillende kleure
  • Plastiek- of rubbermatte
  • Verf blokke op ander oppervlaktes

Skaakbord se grootte

‘n Gemaklike grootte is wanneer blokgroottes van 500mm x 500mm gemaak word – dit hang natuurlik ook af van die grootte skaakstukke wat gebruik word. Verskillende grootte buitelugskaakstukke (garden chess sets) kan gebruik word. Kontak gerus Chess Connectioneen van ons borge vir meer inligting.