Borge

Borge is altyd nodig om dit finansieel moontlik te maak. Borge het dit moontlik gemaak dat die skaakblad gebou, groot skaakstukke aangekoop kan word asook pryse vir die eerste kompetisie moontlik gemaak is:

Skaakblad en skaakstukke

  • Smart Energy van Connie du Toit en Graeme Pepler
  • Sleeper sales
  • Greenera van Kobus Lourens
  • Kenneth Jones

Pryse