Geskiedenis

Die indicato-buitelugskaak het in 2014 sy ontstaan gehad. Na ‘n grappende opmerking in die personeelkamer van Laerskool Raslouw het die indicato buitelugskaak sy neerslag gevind. In dié sin was dit ‘n grap want dit het buitensporig geklink om ‘n groot skaakbord te bou en groot skaakstukke te koop sodat ‘n georganiseerde skaakkompetisie vinnig gereël kan word. Soos ons weet is daar ook altyd finansiële implikasies en dit het natuurlik die uitdaging groter gemaak. Borge is gekry en die werk het begin om ‘n skole-kompetisie te reël.  Met ‘n klomp gedagtes rond en bont is Elise Steenkamp van Chess Connection genader en sy het ‘n klomp gedagtes struktuur gegee om uiteindelik hierdie tipe skaakformaat verder uit te bou.

Die gedagte was kort en kragtig: Son, Span en Spoed. Die son verwys na die buitelug, span na ‘n aantal spelers in ‘n span wat teen mekaar deelneem en spoed om in ‘n beperkte tyd uitslag te kry. Die gedagte was om meer kinders per wedstryd die geleentheid te gee om hul skaakkennis en vernuf ten toon te stel. Dis nie net rugby, netbal, hokkie en krieket wat in spanverband kan plaasvind nie, maar ook skaak – en op 24 September 2014 het die eerste suksesvolle buitelugskaak-kompetisie op die skaakblad van Laerskool Raslouw plaasgevind waar Laerskool Wonderboom en Laerskool Raslouw onderskeidelik as die junior- en senior-laerskoolkampioene van Pretoria gekroon is.

Die skole wat by hierdie eerste buitelugskaak-kompetisie teenwoordig was, was: