Wat is Spanskaak?

Spanskaak se spelformaat kan kortliks soos volg uiteengesit word:

  • Twee spanne van vyf lede ding teen mekaar mee.
  • Een reserwe per span word toegelaat.
  • Beperkte tyd per span word toegelaat – ‘n gemaklike tydsbeperking is 15 minute aan ‘n kant.
  • Die spanlede staan in ‘n ry, op so manier dat al die spelers die skaakbord kan sien.
  • Die voorste speler van ‘n spesifieke span skuif ‘n stuk, druk die skaakhorlosie en val agter in die ry.
  • Die voorste speler van die opponente skuif, druk die horlosie en val agter in die ry.
  • Die tweede, derde, vierde en vyfde speler volg die patroon.
  • Geen verbale of nie-verbale kommunikasie vind tussen spelers of omstanders plaas nie.

Iets heel anders wat in sy geheel ‘n ander uitdaging aan die spelers bied:

  • Elke speler moet nie net die spel van sy opponent ontleed nie, maar ook dophou wat sy spanmaats doen.
  • ‘n Goed uitgewerkte plan kan skielik skipbreuk ly terwyl ideale geleenthede gemis word omdat dit nie die speler wat die geleentheid raaksien, se beurt is nie.

Die vermoë om in spanverband saam te werk word deur vooraanstaande analiste, soos Forrester, as een van die tien belangrikste vaardighede in vandag se werksplek aangedui. Die formaat van skaak bevorder die vaardighede in elke kind. ‘n Speler wat uitstaan as individuele speler gaan nie noodwendig uitstaan in die formaat nie.